De NVOI Publicatieprijs is ingesteld door de Nederlandse Vereniging voor Orale Implantologie (NVOI) voor wetenschappelijk onderzoek binnen de implantologie.
De NVOI Publicatieprijscommissie beoordeelt jaarlijks wetenschappelijke artikelen vanuit een Nederlands instituut, gepubliceerd in een gerefereerd tijdschrift, met als onderwerp de tandheelkundige implantologie.

Aan de naar het oordeel van de commissie beste publicatie is een oorkonde en een geldbedrag van € 1.200,00 verbonden. Uitreiking van de NVOI Publicatieprijs 2014 aan Dr. Yvonne de Waal vond plaats tijdens het NVOI najaarscongres 2015 te Amsterdam. Uitreiking van de NVOI Publicatieprijs 2015 is voorzien te worden uitgereikt tijdens het volgende najaarscongres. 

Auteurs (en hun eventuele co-auteurs) van een artikel in een wetenschappelijk tijdschrift dat de tandheelkundige implantologie als onderwerp heeft dingen mee naar de prijs. De prijs wordt uitgereikt aan één persoon.

De NVOI Publicatieprijscommissie is samengesteld uit leden van de NVOI en wordt door het bestuur benoemd voor een periode van drie jaar.

Voor de beoordeling en toekenning van de NVOI Publicatieprijs 2016 bestaat de commissie uit de volgende leden:

Eric Santing  voorzitter
Arie Hoeksema  lid
Gert de Lange lid
Rik Soehardi  lid
DentMerk Benelux B.V. Euroteknika NL BioComp Dental B.V. Straumann B.V. Pro-Cam Implants B.V. Dyna Dental Engineering B.V. Zimmer Biomet Memodent B.V. Implant Direct Benelux MegaGen Dentsply Sirona dental bauer Nederland Anthogyr Thommen Medical B.V. Dent-Med Materials B.V. Nobel Biocare Nederland BV Easier Dental Care